“Dünya dəyişir” – bu, çox məşhur bir filmin ilk sözləridir. Bəli, dünya həqiqətən də dəyişir (bilirik, çox standart səslənir, amma bu dəfə güzəştə getmək olar), amma bu filmdə göstərildiyi kimi təhlükələrlə dolu bir dövrə deyil, imkanlarla dolu olan rəqəmsal dövrə doğru dəyişir. Artıq real həyatda olmaq hələ var olmaq sayılmır. Gerçək dünyada yaşadıqda insanlar sizi görə və eşidə bilər, lakin rəqəmsal məkanda olmadıqda, Siz kölgədə qalırsınız.

Özünə İnan!

Qoy hədəflərin və uğurların səni izləsin.