Araşdırmalar onu göstərir ki, hər hansı bir markanın rəhbəri sosial mediada aktiv olduğu halda auditoriyanın 82%-i həmin brendə daha çox güvənir.

Blog

Sosial CEO və Yerli Stereotiplər

Müasir dünyamızda istər özəl, istərsə də dövlət qurumlarının rəhbərlərinin sosial mediada aktiv olmasının bir çox üstünlükləri var. Bu aktivliyi əhəmiyyətli edən amillər və onların faydalarına keçməzdən öncə, gəlin cəmiyyətimizdə bir rəhbərin rəqəmsal dünyada aktivliyinə qarşı formalaşmış olan stereotiplərə nəzər salaq. 

Yerli stereotiplər: 

  • “Sosial mediada aktivliyim məni az işləyirmiş kimi və ya bekar göstərər”.  
  • “Şöhrətpərəst görsənmək istəmirəm”.
  • “Çox gözə girməməkdə fayda var”.
  • “Rəqəmsal dünyada aktivlik vaxt itkisidir, nəticələrə fokuslanmalıyam”.
  • “Qapalı olmaq, davamlı və uzunmüddətli olmaqdır”. 
  • “Real dünyada çox işləyirəm, uğurluyam və rəqəmsal dünyada auditoriyama heç nə sübut etməyimə ehtiyac yoxdur və ya buna vaxtım yoxdur”.

İndi də yuxarıda sadaladığımız stereotiplərin əslində doğru olmadığını və sosial aktivliyin nə dərəcədə vacib olduğunu göstərən faydalar haqqında danışaq.

Sirr deyil ki, sosial şəbəkələr şirkətlər və qurumlar barədə fikirlərin formalaşmasına ciddi təsir edir və bu fikirlər adətən çox çevik, dəyişkən və həssas olur. Araşdırmalar onu göstərir ki, hər hansı bir markanın rəhbəri sosial mediada aktiv olduğu halda auditoriyanın 82%-i həmin brendə daha çox güvənir. Şirkət və ya qurum rəhbərinin rəqəmsal dünyada olan aktivliyi nəticəsində yaranan güvən hissi təkcə məhsula, xidmətə və ya quruma tələbatı olan auditoriyada deyil, həmçinin rəhbərin komandasında, investorlarda və digər hədəf kütlələrində də artır. 

Digər vacib üstünlük böhran hallarının baş verdiyi zaman ortaya çıxır. Şirkətin və ya qurumun rəhbərinin sosial mediada aktivliyi gələcəkdə həmin qurumun reputasiyasına mənfi təsir edə biləcək risklərin qarşısını vaxtında almaq üçün əvəz olunmaz vasitəyə çevrilə bilər. Şirkət rəhbərinin rəqəmsal dünyada olan aktivliyi şirkətin dəyərlərinin şəxsi kanallar vasitəsi ilə pozitiv şəkildə paylaşılmasına, reputasiyasının gücləndirilməsinə və böhran hallarının qarşısının alınmasına yardım edir. Auditoriya ilə əlaqələr şəxsi zəmində qurulduqda və mesajlar birbaşa rəhbərin öz dilindən səmimi şəkildə çatdırıldıqda auditoriya onları daha etibarlı hesab edir, daha tez qəbul edir və nəticədə çatdırılan mesajlar kənar təsirlərə qarşı daha dayanıqlı olur.

Ruder Finn tərəfindən həyata keçirilən və 13 sektoru və 100 CEO-nu əhatə edən araşdırma göstərir ki, yüksək performanslı CEO-lar daha çox sosial olaraq aktivdirlər. Onları hətta “Social CEO” adlandırırlar. Bu rəhbər işçilər ən azı 2 sosial media hesabına sahibdir və davamlı olaraq post paylaşırlar. Zəif performanslı CEO-lar isə əksinə sosial mediada daha passivdirlər. Bu onu göstərir ki, sosial mediada rəhbər işçilərin aktivliyi onların birbaşa performansları ilə də düz mütənasibdir. Daha nə deyəsən?. ?

Ölkəmizdə də gənc rəhbərlər artdıqca sadalanan stereotiplər günü-gündən azalır. Artıq şəffaflıq və açıqlıq zamanıdır!


© INPRESS PR Solutions