1-ci sualın soruşulduğu şəxslərin yalnız 28%-i “hə” cavabı verdiyi halda, 2-ci suala cavab verənlərin 50%-i müsbət qərar vermişdir. Yəni mesaja kiçik bir məlumat əlavə etməklə yardım edənlərin sayı təxminən 1.8 dəfə artmışdır.

Blog

Kiçik Əlavələr Davranışımızı Necə Dəyişir